luni, septembrie 25, 2023

Scoala

Școala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu”

Școala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu” este o școală gimnazială din mediul rural care are în subordine două structuri: Grădinița cu program normal Cornu de Jos și Grădinița cu program normal Cornu de Sus.


Director: prof. Laura Șupeală


Scurt istoric:

În secolul al XVI-lea exista în așezările comunei Cornu un învățământ neinstituționalizat, respectiv o școală de obștii sătești, la care puteau deprinde învățătura de carte toți cei care doreau.
Chiliile schitului din Cornu au fost prima „școală”, iar ceaslovul primul „abecedar”, la care dascăli erau călugarii și mai târziu preoții și dascălii bisericilor. Ucenicii învățau să citească și să scrie, să cunoască unele cântări călugărești și bisericești și puțină socoteală.
Departamentul de Lăuntru, prin circulara din 14 ianuarie 1838, solicita ocârmuitorului județului Prahova să asigure „încăperea școlii” și să garanteze că școlarii vor fi liberi în timpul muncilor agricole. Eforia hotărăște ca învățătorii să primească retribuția direct de la săteni.
La finele anului 1938 funcționau, în comuna Cornu, două școli, una în Cornu de Jos și una în Cornu de Sus. În anul 1844 la Școala Cornu de Sus frecventau 70 de elevi, iar la Școala Cornu de Jos 100 de elevi.
În primul an de aplicare a Legii instrucțiunii publice, emisă în 1865, în condițiile ameliorării posibilităților materiale ale sătenilor, a sporit numărul copiilor care frecventau școala.

Prezent:

În prezent, pe teritoriul comunei Cornu procesul de învățământ se desfășura în două unități de învățământ preșcolar, în cele două sate, o unitate de învățământ primar, în satul Cornu de Sus și o unitate de învățământ cu clasele I-VIII în satul Cornu de Jos.
Baza tehnico-materială este formată din 17 săli de clasă pentru clasele I-VIII și patru săli pentru învățământul preșcolar, în care sunt incluse patru laboratoare (fizică, chimie, biologie și informatică) și patru cabinete (geografie, limbă engleza, limba franceză, arte plastice), la care se adaugă o sală de sport, un teren de sport și o bibliotecă școlară. De asemenea, trebuie remarcat faptul că ambientul școlar respectă normele ergonomice și se prezintă la standarde europene.
Site-ul școlii