Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții

Nr.

crt.

Descrierea activităţilor

Perioada de desfăşurare

Rezultate aşteptate

A.     ACTIVITĂȚI CULTURALE

1

“Mihai Eminescu -poetul naţional al românilor”. Manifestare complexă: expoziţie de carte şi materiale informative, spectacole de muzică şi poezie, expuneri, concurs de creaţie de poezie.

Ianuarie

Cunoaşterea, păstrarea şi promovarea valorilor culturale naţionale. Încurajarea manifestărilor artistice. Ridicarea nivelului de cunoaştere generală a operei eminesciene, cunoaşterea poeziei de bună calitate în rândul cititorilor şi în spectacolele literar muzicale. Sprijinirea tinerilor artişti în afirmarea lor.

2

Unirea Principatelor Române. Acţiune  interactivă cu elevii şcolii generale, cadre didactice, veterani de război/ evocări. Simpozion şi program artistic.

Ianuarie

Comemorarea evenimentelor istorice de importanţă majoră pentru România. Cultivarea sentimentului patriotic.  Participarea locuitorilor, veteranilor de război, cadre didactice, elevi. Întâlniri cu specialişti şi personalităţi din domeniul istoriei.

3

Mărţişoarele iubirii – expoziţie de mărţişoare, felicitări, icoane pe sticlă executate manual de copii.

Martie

Păstrarea tradiţiei mărţişorului şi transmiterea acesteia noilor generaţii. Valorificarea şi promovarea creaţiei, descoperirea « micilor »talente.

4

De ziua ta, dragă mamă – spectacol muzical-coregrafic dedicat Zilei Internaţionale a Femeii.

Martie

Spectacole organizate cu copiii şcolii şi ansamblurile de dans ale Căminului cultural pentru aniversarea zilei femeii. Încurajarea exprimării artistice. Conservarea tradiţiilor şi valorilor în contextul dezvoltării culturii naţionale. 

5

Tradiţii şi obiceiuri de sărbătoarea Sfintei Sărbători de Paşti.

Manifestare complexă de punerea în valoare a obiceiurilor şi tradiţiilor locale.

Expoziţie de icoane pictate şi ouă încondeiate.

Aprilie

Păstrarea nealterată a tradiţiilor creştine, revitalizarea şi transmiterea acestora noilor generaţii. Stimularea creativităţii, cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane.

6

Înălţarea Domnului, Ziua Eroilor. Festivitate de omagiere a eroilor căzuţi în război şi a veteranilor de război ; depunerea de coroane de flori la Monumentul Eroii Neamului .

 

 Slujbă  religioasă; alocuţiuni; recital de versuri şi muzică patriotică, defilare cu muzică de fanfară; întâlnire cu fiii satului.

Mai-Iunie

Comemorarea evenimentelor istorice de importanţă majoră pentru România. Comemorarea filelor de istorie ale localităţii.  Cultivarea sentimentului patriotic.  Participarea locuitorilor, veteranilor de război, cadre didactice, elevi.

7

Ziua de 9 mai : tripla semnificaţie: proclamarea Independenţei de Stat a României, victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial şi Ziua Europei.

 

Manifestări cultural-artistice în sala de spectacole ale Căminului cultural. Depuneri de flori la Monumentul Eroii Neamului din centrul comunei.

Mai

Comemorarea evenimentelor istorice de importanţă majoră pentru România. Comemorarea eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei.

 

Apropierea cetăţeanului de valorile esenţiale ale Uniunii Europene.

 

Participarea locuitorilor, veteranilor de război, cadre didactice, elevi.

 

Cultivarea sentimentului patriotic, promovarea valorilor şi a simbolurilor naţionale.

8

Ziua Drapelului Naţional. Programe şi manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau ştiinţific, consacrate istoriei patriei; Ceremonie de ridicare a drapelului în acordurile Imnului de stat al României.

Iunie

Comemorarea evenimentelor istorice de importanţă majoră pentru România. Comemorarea eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei.

 

Apropierea cetăţeanului de valorile esenţiale ale Uniunii Europene.

 

Participarea locuitorilor, veteranilor de război, cadre didactice, elevi.

 

Cultivarea sentimentului patriotic, promovarea valorilor şi a simbolurilor naţionale.

9

Festivalul Florilor De Tei – ziua localităţii. Sărbătoare anuală organizată pentru celebrarea comunei Cornu. Manifestare culturală complexă, cu participarea ansamblurilor folclorice din judeţul Prahova, a artiştilor români de muzică uşoară şi populară consacraţi. Spectacole pe scena mare a Căminului cultural şi în centru comunei.

 

Expoziţii de artă, expoziţii documentare, târg de promovare a produselor locale.

Iulie

Comemorarea filelor de istorie ale comunei. Promovarea directă a localităţii prin vizite la monumentele istorice din localitate, muzeul hărţilor, muzeul de etnografie şi istorie, precum şi alte obiective de mare valoare culturală şi turistică. Omagierea veteranilor de război, a celor mai în vârstă locutiroi ai comunei Cornu, a cuplurilor care celebrează 50 de ani de căsătorie, precum şi fiii satului – personalităţi ale comunei.

 

Participarea importantă a populaţiei, locuitori, invitaţi, promovarea culturii, a tinerelor talente, promovarea interpreţilor şi a creatorilor populari, etalarea valorilor cultural artistice locale, precum şi a realizărilor importante obţinute de comunitatea locală în anul anterior.

 

Promovarea tradiţiilor şi cultivarea interesului pentru cultura şi obiceiurile tradiţionale, locale.

10

Sfânta Fecioară Maria – manifestare închinată Zilei de Sfânta Maria. Spectacol folcloric în sala mare a Căminului cultural cu participarea formaţiilor locale şi din zonele învecinate.

August

Participarea locuitorilor, invitaţilor, credinţa mai aproape de sufletele noastre, promovarea valorilor culturii tradiţionale româneşti.

11

Sfântul Nicolae în tradiţia creştin-ortodoxă – Festival de obiceiuri creştine la care participă formaţii de copii din judeţul Prahova şi cele vecine.

Decembrie

Încurajarea copiilor şi tinerilor în păstrarea tradiţiilor de Crăciun şi Anun Nou, învăţarea colindelor şi datinilor străbune.

12

Sărbătorile de iarnă la români. Spectacole tradiţionale de Crăciun şi Anul Nou.

 

Concert de colinde, obiceiuri locale şi cântări tradiţionale pe secna mare a Căminului cultural.

Decembrie

Public divers, participarea locuitorilor, a invitaţilor, divertisment.

Nr.

crt.

Descrierea activităţilor

Perioada de desfăşurare

Rezultate aşteptate

            B. ACTIVITĂȚI DE INFORMARE

1

Dezvoltarea, diversificarea şi eficientizarea activităţilor aşezămintelor de cultură în raport cu standardele UE.

Februarie

Perfecţionarea managerilor, stimularea şi lărgirea acesului la cultură, educaţie şi la creearea actului cultural, discuţii pe tema proiectelor şi strategiilor culturale pentru dezvoltarea plurivalentă a comunităţii locale în procesul educaţional.

2

 

Dialoguri culturale judeţene, în cadrul cărora vor avea loc tabere de creaţie, cercetări ştiinţifice, lansări de carte, expoziţii.

Martie

 

Promovarea valorilor de cultură tradiţională comunitară a realizatorilor şi a interpreţilor, acţiunile comune vor întării relaţiile dintre comunităţile localităţilor participante.

3

Cornu de ieri, Cornu de azi – informare despre trecutul şi prezentul comunei, vor fi expuse materiale informative despre trecutul comunei de –a lungul timpului, va fi organizată o expoziţie fotografică a localităţii începând din perioada secolului al XV-lea.

 

Iunie

 

Participarea locuitorilor, întărirea sentimentului patriotic, evocare istorică despre oameni şi întâmplări din trecut, istoria satului milenar, atestarea comunei Cornu, o comună cu adânci rădăcini neolitice, viaţa cotidiană a cornenilor dinaintea secolelor XV – XVI.

4

Murs-Erigne-Franţa, localitate înfrăţită cu comuna Cornu, vor fi distribuite pliante şi flayere ce vor însuma date generale despre localitatea menţionată, vor fi expuse materiale informative şi fotografii ale comunităţii locale din Franţa, va fi organizat în colaborare cu profesorul de limba franceză, cadru didactic al Şcolii Genreale Cornu un concurs în limba franceză despre paşii parcurşi în vederea acordului de înfrăţire cu localitatea Murs Erigne.

 

Iulie

Contribuţie la cunoaşterea localităţii prin materiale informative, documente expuse publicului, sentimentul de coeziune comunitară, sentimentul de înfrăţire în cadrul a două sau mai multe comunităţi locale, care este rolul asociaţiilor de înfrăţire.

5

Sesiune de comunicări ştiinţifice de etnologie, manifestare cu participare naţională. discuţii pe următoarele teme de cercetare: sărbători şi obiceiuri de peste an, târguri tradiţionale, elemente de costum popular local, interpreţi, creatori de artă şi produse mşteşugăreşti.

August

Stimularea cercetării etnologice în vederea promovării culturii tradiţionale româneşti, stimularea interesului pentru cultura tradiţională prahoveană, promovarea valorilor culturii tradiţionale româneşti, promovarea tradiţiilor de cultură materială şi imaterială din zona Văii Prahovei, cultivarea inteesului pentru cultura tradiţională.

6

Oameni de ştiinţă români – medalion ştiinţific, expoziţie tematică, afişe, materiale informative, prezentare powerpoint – în sala mică a Căminului cultural.

Septembrie

O mai buna cunoaştere a valorilor ştiinţifice naţionale.

7

Poezia vacanţelor noastre. Acţiune interactivă cu elevii şcolilor din localitate. Concurs cu premii

Promovarea tinerelor talente şi încurajarea lor în vederea exprimării libere a sinelui interior.

 

 

Nr.

crt.

Descrierea activităţilor

Perioada de desfăşurare

Rezultate aşteptate

C. ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE PERMANENTĂ

1

Întâlniri în cadrul Asociaţiei Aşezămintelor Culturale, dezbaterea ordinei de zi, ordine de zi propusă de membrii Consiliului Director, dezbateri diverse teme propusă de către invitaţi şi cei prezenţi.

Trimestrial

 

Asociaţia are ca scop revitalizarea şi dezvoltarea activităţilor desfăşurate de aşezămintele culturale, atingerea obiectivelor asociaţiei şi anume dezvoltarea aşezămintelor culturale la nivel naţional, participarea directă la creşterea rolului culturii, implementarea conceptelor şi noţiunilor de management.

2

Spectacole de teatru pentru copii, desfăşurate pe scena Căminului Cultural.

Trimestrial

Contribuţie la educaţia estetică şi etică a copiilor.

3

Programe de activităţi educative, jocuri interactive, concursuri sportive, concursuri de cultură generală, concursuri de mimă şi pantomimă.

Trimestrial

Suport pentru activităţi educative, cunoaşterea, protejarea şi punerea în valoare a obiectivelor prezentate, descoperirea de noi talente, încurajarea pentru participarea în cadrul activităţilor desfăşurate pe echipe.

4

Lansări de carte, portrete de artişti, în cadrul manifestării Zilele poeziei prahovene – festival de pozie, concurs de creaţie poetică şi interpretare.

Anual

Modele pentru tânăra generaţie, întărirea sentimentului de ataşament faţă de valorile noastre culturale.

5

Programul evenimentelor special, lansare de proiecte în parteneriat, discuţii pe tema proiectelor aflate în derulare.

Săptămânal

Promovarea activităţii aşezămintelor de cultură, stimularea activităţii acestor instituţii, întărirea rolului de parteneriat.

6

Derularea proiectelor de parteneriat educaţionale, cultural artistice, sportive, monitirizarea activităţilor cuprinse în agenda de lucru a proiectelor.

Săptămânal

Stimularea cercetării, valorificării, creaţiei, spiritului competitiv, stimularea performanţelor educaţionale, profesionale.

7

Cursuri de canto, muzică populară, muzică uşoară, cursuri de dansuri populare, cursuri de şah, cerc de teatru, cerc de istorie, cerc literar.

Săptămânal

Formarea de tinerelor talente, descoperirea de talente, promovarea actului cultural, promovarea interpreţilor, promovarea folclorului românesc.

8

Atelier de cusături.

Săptămânal

Descoperirea tinerelor talente, valorificarea tezaurului folcloric, perfecţionare în domeniu, stimularea activităţii.

Sari la conținut