Școala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu”

Scurt istoric

În secolul al XVI-lea exista în așezările comunei Cornu un învățământ neinstituționalizat, respectiv o școală de obștii sătești, la care puteau deprinde învățătura de carte toți cei care doreau.
Chiliile schitului din Cornu au fost prima „școală”, iar ceaslovul primul „abecedar”, la care dascăli erau călugarii și mai târziu preoții și dascălii bisericilor. Ucenicii învățau să citească și să scrie, să cunoască unele cântări călugărești și bisericești și puțină socoteală.
Departamentul de Lăuntru, prin circulara din 14 ianuarie 1838, solicita ocârmuitorului județului Prahova să asigure „încăperea școlii” și să garanteze că școlarii vor fi liberi în timpul muncilor agricole. Eforia hotărăște ca învățătorii să primească retribuția direct de la săteni.
La finele anului 1938 funcționau, în comuna Cornu, două școli, una în Cornu de Jos și una în Cornu de Sus. În anul 1844 la Școala Cornu de Sus frecventau 70 de elevi, iar la Școala Cornu de Jos 100 de elevi.
În primul an de aplicare a Legii instrucțiunii publice, emisă în 1865, în condițiile ameliorării posibilităților materiale ale sătenilor, a sporit numărul copiilor care frecventau școala.

Prezent

În prezent, pe teritoriul comunei Cornu procesul de învățământ se desfășura în două unități de învățământ preșcolar, în cele două sate, o unitate de învățământ primar, în satul Cornu de Sus și o unitate de învățământ cu clasele I-VIII în satul Cornu de Jos.
Baza tehnico-materială este formată din 17 săli de clasă pentru clasele I-VIII și patru săli pentru învățământul preșcolar, în care sunt incluse patru laboratoare (fizică, chimie, biologie și informatică) și patru cabinete (geografie, limbă engleza, limba franceză, arte plastice), la care se adaugă o sală de sport, un teren de sport și o bibliotecă școlară. De asemenea, trebuie remarcat faptul că ambientul școlar respectă normele ergonomice și se prezintă la standarde europene.

Grădinița cu program prelungit

Despre grădiniță

Comuna Cornu a reușit să construiască, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și din bugetul local, o grădiniță ce va funcționa cu program prelungit. Aceasta se va deschide la data de 15 septembrie 2021.

Noua grădiniță va avea trei grupe de copii ce vor avea program prelungit. Terenul pe care s-a construit grădinița are o suprafață de 2.033,00 mp. Clădirea are un regim de înălțime: P+1E+M, având suprafața construită grădiniță: 462,60 mp, suprafața utilă desfășurată grădiniță: 844,40 mp, suprafața construită desfășurată grădiniță: 1023,55 metri pătrați.

Biblioteca comunei Cornu

„A citi o carte înseamnă a face actul social al frumuseții și înțelepciunii”

- Nicolae Iorga

Biblioteca Comunală Cornu a luat ființă în anul 1956 și a fost amplasată inițial în cadrul Căminului Cultural, în prezent având sediu special amenajat.
Având un fond de carte de 20.000 de volume, biblioteca a înscris până în prezent cca 1.000 de cititori. Cărțile sunt așezate în ordine alfabetică și pe domenii astfel: filosofie, științe socio-politice și economice, istorie, științe exacte, tehnică, geografie, lingvistică, filologie, literatură, artă, sport, biografii.
Biblioteca este sediul tuturor expozițiilor de carte, organizate cu prilejul aniversărilor marilor poeți și prozatori, este centrul de pregătire al programelor artistice prilejuite de sărbătorile tradiționale românești, diferite concursuri și lansări de carte.
Biblioteca Cornu editează în fiecare lună revista „Cornul Înflorit”, revistă ce cuprinde informații din toate domeniile ce prezintă interes pentru populație.
Biblioteca vă oferă:
– Posibilitatea împrumutării unor cărți și a consultării unui fond de referință constând în atlase, dicționare, albume de artă, enciclopedii, cărți de medicină precum și alte lucrări ce nu se împrumută la domiciliul cititorilor.
– Bibliografie școlară clasele I – XII, Cărți de povești, Critică literară, Istorie, Geografie, Sport, Cărți în limbile engleză și franceză.

Obligațiile cititorului

 • Să păstreze integritatea cărților;
 • Să restituie cărțile la data stabilită;
 • Să aibă un comportament civilizat;
 • Să respecte regulamentul bibliotecii

Documente necesare pentru înscriere

 • Buletin/carte de identitate;
 • Legitimație de serviciu / carnet de student sau elev / adeverință de șomer

Biblioteca Comunală Cornu vă invită să consultați noile achiziții de carte ce au fost procurate pentru dumneavoastra.
Achiziția de carte cuprinde mai multe genuri, precum:

 • literatură pentru copii
 • proză scurtă
 • romane de aventuri
 • romane clasice,
 • romane de război,
 • romane de dragoste,
 • romane istorice,
 • romane de groază,
 • teatru,
 • science-fiction, etc.
Sari la conținut