Consiliul Local

Regulament privind organizarea și funcționarea Consiliului local Cornu

Anexă la HCL nr. 61 din 2019

Art. 1. – (1) Prezentul Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Cornu are ca obiect stabilirea condițiilor de exercitare a mandatului de către consilierii locali, a drepturilor, obligațiilor și răspunderilor ce le revin în baza mandatului încredințat.

(2) Consilierii locali se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat de către cetățenii cu drept de vot ai comunei Cornu, potrivit legii pentru ….

Citește mai mult…

Componența Comisiilor de specialitate

Comisia de specialitate nr. 1

pentru următoarele domenii:
dezvoltare economică-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului, turism, gospodărire comunală, servicii publice, societăţi comerciale, cooperare interinstituţională pe plan intern şi extern,
va avea următoarea componență:
1.PRESEDINTE: Iulian VOICA
2.SECRETAR: Angelica Elena IONESCU
3.MEMBRII: Nicolae TUDOR, Ioan MANTA, Sorin ISAR.

Comisia de specialitate nr. 2

pentru următoarele domenii:
muncă şi protecţie socială învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, tineret, sport,
va avea următoarea componență:
1.PRESEDINTE: Ştefan Nicolae CÎRCIU
2.SECRETAR: Nicoleta STOIAN
3.MEMBRII: Bogdan-Vasile IONESCU, Dan ALEXANDRU, Nicolae ZIDARU.

Comisia de specialitate nr. 3

pentru următoarele domenii:
administraţie publică locală, juridică, disciplină, ordine şi linişte publică,
va avea următoarea componențăƒ:
1. PRESEDINTE: Nicolae SAVU
2. SECRETAR: Marius IANCU
3. MEMBRII: Gabriel-Luigi IANCU.