Comunicate

Cornu, 22 septembrie 2016

STUDIU DE FEZABILITATE pentru Iluminat public – eficientizare energetica prin modernizarea sistemului de iluminat stradal – comuna Cornu – judetul Prahova
Interventia asupra sistemului de iluminat public se poate face pe baza unuia din urmatoarele scenarii:
1) Scenariul 1: Repararea si / sau completarea elementelor lipsa la lampile existente, cu echiparea cu becuri conforme si implementarea la nivel de primarie a unui program de mentenanta si de intretinere preventiva,
2) Scenariul 2: Inlocuirea completa a lampilor existente cu lampi cu tehnologie LED, cu garantie corespunzatoare, fara a mai fi necesara implementarea la nivel de primarie a unui program de mentenanta si de intretinere preventiva,
3) Scenariul 3: Inlocuirea completa a lampilor existente cu lampi cu tehnologie LED si sistem inteligent de gestionare si eficientizare a sistemului de iluminat stradal, fara a mai fi necesara implementarea la nivel de primarie a unui program de mentenanta si de intretinere preventiva, acesta fiind parte a sistemului inteligent de gestionare.

Clic aici pentru vizualizare document.


Cornu, 17 octombrie 2013

Semnarea contractului de finantare pentru implementarea proiectului ,,Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia energiei solare in Comuna Cornu, judetul Prahova” – cod SMIS 21496
Primăria comunei Cornu, judeţul Prahova, cu sediul în Cornu, Bdul Eroilor, nr. 750, judeţul Prahova, informează că, la data de 17.10.2013, orele 12.00 va avea loc semnarea contractului de finanţare a proiectului cu titlul „Centrală fotovoltaică de producere a energiei electrice din conversia energiei solare în Comuna Cornu, judeţul Prahova”, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS-CCE), Axa Prioritară 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”, Domeniul de intervenţie 2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, Operaţiunea „Sprijinirea investiţiilor şi modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie”. Proiectul se va derula la Cornu, timp de 22 de luni, în baza contractului de finanţare ce va fi încheiat cu Ministerul Economiei, în calitate de Organism Intermediar pentru Energie, în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. Obiectivul general al proiectului este implicarea autorităţilor publice din comuna Cornu în procesul de valorificare a resurselor regenrabile de energie prin crearea unei capacităţi de producere de energie verde (prin valorificarea energiei solare] care să acopere consumurile entităţilor pentru care beneficiarul supodrtă din bugetul local costurile cu energia electrică. Valoarea totală a proiectului este de 38.270.610,00 lei, din care 29.536.075,00 lei reprezintă valoarea totală eligibilă, iar 8.734.534,00 lei constituie valoarea neeligibilă (valoare ce include TVA în sumă de 6.948.121,00 lei]. Suma maximă de finanţare nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană (din Fondul European de Dezvoltare Regională) este de 28.945.353,00 lei.
Clic aici pentru vizualizare document.


Informaţii suplimentare:

manager de proiect: d-na Daniela IANCU, secretarul comunei Cornu.

Tel.: 0244 367461, fax: 0244 367402, e-mail: primariacornu@clicknet.ro