luni, septembrie 25, 2023

Centru Cultural

Căminul cultural din comuna Cornu

În centrul comunei Cornu se află Caminul Cultural, instituție locală care focalizează activitatea culturală și artistică a localității. Construcția a început în anul 1937, s-a întrerupt în timpul războiului și a fost finalizat abia în anul 1953.
Între anii 1958-1986, Căminul Cultural a suferit unele modificări de structură în urma cărora sala de spectacole s-a extins, cuprinzând în prezent un numar de 350 de locuri, 3 holuri interioare și 7 săli de cursuri. Pe parcursul anului 2007, respectiv începând cu luna aprilie instituția a fost renovată astfel încât în incinta acesteia să se poată desfășura activități cultural artistice educative, să poată fi dezvoltată activitatea în domeniul cultural artistic în bune condiții.
În prezent în cadrul Căminului Cultural își desfășoară activitatea cca. 100 de copii înscriși la diferite cursuri sub îndrumarea profesorilor și a instructorilor de specialitate, colaboratori ai diferitelor instituții de cultură din județul Prahova. Pentru anul în curs dorim îmbunătățirea activităților fixînd câteva obiective:
– organizarea lunară a activităților cultural-artistice și educative, prilejuite de diverse evenimente.
– desfășurarea activității în domeniul cultural-artistic (atragerea a cât mai multor tineri).
– aducerea pe scena Căminului Cultural a unor spectacole de diverse genuri.
Reușitele Căminului Cultural sunt în bună parte rezultatul colaborării cu Primăria comunei Cornu, Consiliul Local, Biblioteca Comunală și Școala Gimnazială “Prof. Cristea Stănescu”.
Directorul Căminului Cultural:
Gabriela Dobrescu
Telefon : 0244/367461, 0760261717
PROGRAM
Luni – Vineri: 9.00 – 16.00
Sâmbăta și Duminica : 10.00 – 12.30
Cercuri
– cercul de creație
– cercul de istorie
– dansuri populare
– dansuri sportive
– dansuri moderne
– muzică ușoară
– muzică populară
– grup vocal
– orgă
– acordeon
Programul cercurilor:
Luni : dans modern, dans sportiv
Marți : cerc istorie
Miercuri : dans modern, dans sportiv, grup vocal, orgă, acordeon
Joi : cerc de creație
Vineri : dansuri populare