Biblioteca cornu

Biblioteca comunei Cornu

„A citi o carte înseamnă a face actul social al frumuseții și înțelepciunii” N. Iorga

Biblioteca Comunală Cornu a luat ființă în anul 1956 și a fost amplasată inițial în cadrul Căminului Cultural, în prezent având sediu special amenajat.
Având un fond de carte de 20.000 de volume, biblioteca a înscris până în prezent cca 1.000 de cititori. Cărțile sunt așezate în ordine alfabetică și pe domenii astfel: filosofie, științe socio-politice și economice, istorie, științe exacte, tehnică, geografie, lingvistică, filologie, literatură, artă, sport, biografii.
Biblioteca este sediul tuturor expozițiilor de carte, organizate cu prilejul aniversărilor marilor poeți și prozatori, este centrul de pregătire al programelor artistice prilejuite de sărbătorile tradiționale românești, diferite concursuri și lansări de carte.
Biblioteca Cornu editează în fiecare lună revista „Cornul Înflorit”, revistă ce cuprinde informații din toate domeniile ce prezintă interes pentru populație.
Biblioteca vă oferă:
– Posibilitatea împrumutării unor cărți și a consultării unui fond de referință constând în atlase, dicționare, albume de artă, enciclopedii, cărți de medicină precum și alte lucrări ce nu se împrumută la domiciliul cititorilor.
– Bibliografie școlară clasele I – XII, Cărți de povești, Critică literară, Istorie, Geografie, Sport, Cărți în limbile engleză și franceză.Cititorul este rugat::
Să păstreze integritatea cărților;
Să restituie cărțile la data stabilită;
Să aibă un comportament civilizat;
Să respecte regulamentul bibliotecii.Condiții de înscriere:
Buletin -carte) de identitate;
Legitimație de serviciu -carnet de student, elev sau șomer.
Biblioteca Comunală Cornu vă invită să consultați noile achiziții de carte ce au fost procurate pentru dumneavoastra.
Achiziția de carte cuprinde mai multe genuri cum ar fi : literatură pentru copii, proză scurtă, romane de aventuri, romane clasice, romane de război, romane de dragoste, romane istorice, romane de groază, teatru, science-fiction,etc.