Acor

A.Co.R (Asociația Comunelor din România)

Anunț 08.07.2016

Filiala Judeţeană Prahova a Asociaţiei Comunelor din România, cu sediul în comuna Cornu, b-dul Eroilor, nr.750, telefon 0244-367461, fax:02443-67402, organizează concursuri pentru ocupare a:
-1 post de șef serviciu audit public intern. Concursul se va desfăşura în data de 11.08.2016- ora 13.00, proba scrisă şi în data de 12.08.2016-ora 13.00, interviul. Dosarele de concurs se pot depune la secretariatul Primăriei comunei Cornu, în perioada 04.07.2016-21.07.2016.
-2 posturi de auditor public intern în cadrul serviciului de audit public intern. Concursul se va desfăşura în data de 10.08.2016- ora 10.00, proba scrisă şi în data de 11.08.2016-ora 10.00, interviul. Dosarele de concurs se pot depune la secretariatul Primăriei comunei Cornu, în perioada 04.07.2016-20.07.2016.
Detaliile concrete privind condiţiile de înscriere, actele necesare înscrierii precum şi bibliografia de concurs se găsesc pe site-ul www.primariacornu.ro, secţiunea ACOR. Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este domnul Cornel NANU, telefon 0244-367461.

Documente atașate:
1. Anunț;
2. Dispozitie concurs;
3. NUMIRE AUDITORI INTERNI.

Anunț 04.02.2016

Filiala Judeţeană Prahova a Asociaţiei Comunelor din România, cu sediul în comuna Cornu, b-dul Eroilor, nr.750, telefon 0244-367461, fax:02443-67402, organizează concurs pentru ocuparea unui post de șef serviciu audit public intern. Concursul se va desfăşura în data de 10.03.2016, proba scrisă şi în data de 11.03.2016, interviul. Dosarele de concurs se pot depune la secretariatul Primăriei comunei Cornu, în perioada 02.02.2016-18.02.2016. Detaliile concrete privind condiţiile de înscriere, actele necesare înscrierii precum şi bibliografia de concurs se găsesc pe site-ul www.primariacornu.ro, secţiunea ACOR. Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este doamna Daniela CHIŢU, telefon 0244-367461.

Documente atașate:
1. Anunț;
2. Condiţii de participare, desfăşurare şi bibliografia.
3. Dispozitie concurs.

Anunț 11.01.2016

Filiala Judeţeană Prahova a Asociaţiei Comunelor din România, cu sediul în comuna Cornu, b-dul Eroilor, nr.750, telefon 0244-367461, fax:02443-67402, organizează concurs pentru ocuparea unui post de șef serviciu audit public intern. Concursul se va desfăşura în data de 23.02.2016, proba scrisă şi în data de 24.02.2016, interviul. Dosarele de concurs se pot depune la secretariatul Primăriei comunei Cornu, în perioada 12.01.2016-02.02.2016.
Detaliile concrete privind condiţiile de înscriere, actele necesare înscrierii precum şi bibliografia de concurs se găsesc pe site-ul www.primariacornu.ro, secţiunea ACOR. Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este doamna Daniela CHIŢU, telefon 0244-367461.

Documente atașate:
1. Anunț;
2. Condiţii de participare, desfăşurare şi bibliografia.

Anunț

Filiala Judeţeană Prahova a Asociaţiei Comunelor din România, cu sediul în comuna Cornu, b-dul Eroilor, nr.750, telefon 0244-367461, fax:02443-67402, organizează concurs pentru ocuparea unui post de auditor public intern. Concursul se va desfăşura în data de 21.10.2014, proba scrisă şi în data de 24.10.2014, interviul. Dosarele de concurs se pot depune la secretariatul Primăriei comunei Cornu, în perioada 01 – 22 septembrie 2014. Detaliile concrete privind condiţiile de înscriere, actele necesare înscrierii precum şi bibliografia de concurs se găsesc pe site-ul www.primariacornu.ro, secţiunea ACOR. Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este doamna Daniela CHIŢU, telefon 0244-367461.

Documente atașate:
1. Anunț;
2. Condiţii de participare, desfăşurare şi bibliografia.

A.Co.R (Asociația Comunelor din România)

Prezentare generală

MISIUNEA ASOCIAŢIEI COMUNELOR:
1. De a realiza o uniune mai strânsă între comunele din România promovând idealurile şi principiile prevăzute în Carta europeană a autonomiei locale.
VIZIUNEA ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA:
1. Participarea activă la îmbunătăţirea cadrului legislativ care vizează interesele comunelor prin realizarea unui parteneriat activ şi constant cu administraţia publică judeţeană şi administraţia publică centrală.
2. Realizarea unor acţiuni în comun cu Mişcarea pentru Progresul Satului Românesc şi, implicit, cooperarea cu aceasta în vederea editării revistei lunare „Albina românească”.
3. Implementarea strategiilor şi a programelor pentru stimularea dezvoltării sociale şi economice, echilibrate şi durabile a mediului rural, în vederea eliminării accelerate a diferenţelor de civilizaţie faţă de mediul urban.
4. Mobilizarea la activităţi pentru formarea şi perfecţionarea aleşilor locali şi a funcţionarilor publici care să confere administraţiei publice locale eficienţă şi dinamică.
5. Atragerea de investiţii prin crearea de parteneriate viabile între administraţia publică locală a comunelor, societatea civilă şi mediul de afaceri
6. Reprezentarea unitară a intereselor comunelor în raporturile cu administraţia publică centrală, organizaţii neguvernamentale şi terţi de pe plan intern şi internaţional
VALORILE ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA:
1. Aproape de oameni şi împreună cu oamenii la rezolvarea treburilor publice locale.
Capacitatea de dezvoltare a unui parteneriat durabil cu celelalte structuri asociative ale administraţiei publice locale în vederea promovării a ceea ce ne este comun, fără să renunţăm la ceea ce ne diferenţiază, astfel încât să atingem standardele de dezvoltare impuse de integrarea europeană.
2. Oferirea posibilităţii pentru fiecare comună din cadrul asociaţiei noastre de a-şi construi şi afirma identitatea locală în spaţiul naţional, european şi nu numai.
3. Responsabilitatea şi unitatea în diversitate, chezăşia succesului nostru.

Site-ul oficial A.Co.R: www.acor.ro

Asociaţia Comunelor din România – Filiala Judeţeană Prahova

Proiect:
Asociaţia Comunelor din România – Filiala Judeţeană Prahova derulează un proiect finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Europa pentru Cetăţeni 2007-2013. Acest proiect implică în parteneriat Asociaţia Comunelor din Regiunea Lazio (Italia), Organizatia Mesto Lanskroun (Republica Cehă), ZMOS Bratislava (Slovacia) şi Asociaţia Czosnow(Polonia).
Obiectivele proiectului sunt:
– crearea de oportunităţi pentru cetăţeni europeni din diferite state pentru a se întâlni şi a construi o Europa unită, democratică şi îmbogăţită prin diversitatea culturală a participanţilor;
– dezvoltarea sentimentelor de aparteneţă la identitatea europeană şi reprezintă o oportunitate pentru a atinge unele scopuri importante ce privesc atât domeniul cooperării şi dialogului intercultural, cât şi educaţia cu privire la toleranţă şi cetăţenia activă, informarea şi consolidarea dimensiunii europene si promovarea conceptului de identitate europeană.
– creşterea nivelului de conştientizare al tutorur locuitorilor din spaţiul Uniunii Europene cu privire la importanţa dezvoltării unei cetăţenii europene active, deschisă contactului cu cei ce provin din afara spaţiului european, cetăţenie ce respectă diversitatea culturală şi se bazează pe valorile comune ale UE.

Conform calendarului stabilit în cadrul proiectului, în data de 30 mai 2009, în comuna Cornu a avut loc o primă întâlnire cu cetăţenii care reprezinta partea română în proiect. În cadrul întâlnirii au avut loc discuţii privind temele centrale ale proiectului: sensul şi importanţa dialogului intercultural, promovarea cetăţeniei europene şi tema inovaţiei şi creativităţii.

Imagini din cadrul întâlnirii cetăţenilor care reprezinta partea română în proiect.