Anunturi

02.09.2021 HOTARAREA nr. 66 adoptati in cadrul sedintei extraordinare din data de 30.08.2021 Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova:

01.09.2021 Înştiinţarea proprietarilor şi a posesorilor privind publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Cornu, Judeţul Prahova

19.07.2021 INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de achizitie directa. pentru incheierea unui contract de lucrari pentru obiectivul ,,REABILITARE si EXTINDERE CONDUCTA APA UZA TA si APA POTABILA si INFIINTARE SISTEM CANALIZARE APA PLUVIAlA(COLECTARE, EVACUARE APE PLUVIALE) – ETAPA II: REABILITARE CONDUCTA APA UZATA PE STRADA ANINIS

05.07.2021 ANUNŢ PUBLIC SC SWISSCAPS ROMANIA SRL aduce la cunoştinţa publicului interesat initierea elaborarii ”MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA ZONA REZIDENTIALA IN ZONA MIXTA – INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES GENERAL UNITATI INDUSTRIALE DE PENTRU INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL SI DEPOZITARE SI TRANSPORT”

03.06.2021 ANUNȚ PUBLIC Referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ Autorițile publice locale ale comunei Cornu, județul Prahova aduc la cunoștință faptul că în luna iulie 2021 se va supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local al comunei Cornu Proiectul de hotărâre privind instituirea unei zone pietonale, temporară, în Centrul Civic, precum și crearea de facilitate privind lectura și conceptul de bibliotecă în aer liber în Comuna Cornu, județul Prahova, inițiat de domnul GHEORGHE Constantin-Robert, consilier local.

14.05.2021 ANUNȚ Persoanele care doresc să se vaccineze anti COVID 19 și nu s-au înscris pe listele întocmite anterior sunt rugate să contacteze Primăria comunei Cornu, până cel tarziu luni, 17.05.2021, ora 11:00. Vaccinarea se va realiza prin deplasarea unei echipe mobile pe raza comunei Cornu, în data de joi 20.05.2021. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numerele de tel: 0244367461, 0760261051 sau la dresa de e-mail: asistentacornu@yahoo.com

12.05.2021ANUNȚ Primăria Comunei Cornu vă informează că S.C. FLORICON SALUB S.R.L. va desfășura în luna iunie 2021 în comuna Cornu campania trimestrială de colectare a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

28.04.2021 Având în vedere adresa Inspectoratului General Pentru Situații de Urgență “ȘerbanCantacuzino”Prahova nr. CJCCI PH 3455/23.04.2021, aducem la cunoștință persoanelor care doresc să se vaccineze anti COVID 19, căpână la data de 04.05.2021, ora 14:00, se pot prezenta la sediul Primăriei comunei Cornu, pentru a fi înscriși pe listele care urmează a fi transmise la Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Prahova în vederea stabilirii posibilității de deplasare a unor echipe mobile de vaccinare pe raza comunei Cornu.

26.04.2021 Centralizator nominal al rezultatelor la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut de catre un functionar public din compartimentul Registrul Agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Cornu

22.04.2021 REZULTATE PROBA SCRISA la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut de catre un functionar public din compartimentul Registrul agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Cornu

15.04.2021 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de execuție din compartimentul Registrul agricol, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu

29.03.2021 ANUNȚ PUBLIC Referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ Autorițile publice locale ale comunei Cornu, județul Prahova aduc la cunoștință faptul că în luna martie 2021 se va supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local al comunei Cornu Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor, taxelor locale și speciale aferente anului 2022, inițiat de primarul comunei Cornu.

ANEXA

22.03.2021 ANUNȚ PUBLIC Referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ Autorițile publice locale ale comunei Cornu, județul Prahova aduc la cunoștință faptul că în luna martie 2021 se va supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local al comunei Cornu Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2021, inițiat de primarul comunei Cornu.

ANEXA NR.1                    – ANEXA NR.2

25.03.2021 REZULTATE EXAMEN PROMOVARE ÎN FUNCȚIA CONTRACTUALĂ DE EXECUȚIE DE INSPECTOR DE SPECIALITATE GRADUL IA A PERSONALULUI DE EXECUȚIE DIN COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ, RELAȚII PUBLICE, ARHIVĂ DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CORNU

23.03.2021 Primăria comunei Cornu, cu sediul în Cornu, sat Cornu de Jos, B-dul Eroilor nr.16, judeţul Prahova anunţă organizarea examenului pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut a unui funcţionar public de execuţie din următorul compartiment: Serviciul Administrație publică locală, compartiment Registrul agricol – 1 funcţie clasa I- inspector, grad profesional superior.

19.03.2021 Anunt public proiect HCL stimulent financiar nou nascuti

19.03.2021 Anunt public proiect HCL sprijin financiar gravide

17.03.2021 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la Examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă în compartimentul Registratură, relații publice, arhivă

09.03.2021 – ANUNȚ Primăria Comunei Cornu, judeţul Prahova organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă în compartimentul Registratură, relații publice, arhivă, organizat în aparatul de specialitate al primarului comunei Cornu, serviciul administrație publică locală: respectiv promovare din funcțiade inspector de specialitate grad I în funcția de inspector de specialitate grad IA.

16.02.2021 – FLORICON SALUBISRL va informeaza ca in anul 2021 va desfasura in aria de operare Zona 7- Campina, campaniile periodice de colectare a des1eur ilor p~riculoase din deseur ile menajere (de exemplu: recipientele de la deodorante, spray-uri, cutii de vopsea, recipiente de la diluanti/uleiuri auto), baterii si acumulatori portabili, becuri, tuburi fluorescente, tuburi halogen, respectiv a deseurilor voluminoase (mbbilier uzat: canapele, mese, scaune, saltele, covoare; deseuri de echipamente electrice si electronice: frigidere, televizoare, masini spalat etc.).

11.02.2021 Anunt public proiect HCL gospodarirea comunei Cornu

09.02.2021 – REZULTATUL FINAL la concursul pentru ocuparea funcţiei contractualede muncitor necalificat I în cadrul compartimentului Administrarea domeniului publicși privatdin aparatul de specialitate al primarului comunei Cornu

05.02.2021  – EZULTAT INTERVIUla concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de muncitor necalificat I în cadrul compartimentului Administrarea domeniului public și privatdin aparatul de specialitate al primarului comunei Cornu

02.02.2021 – Rezultatul probei practicela concursul pentru ocuparea funcţiei contractualede muncitor necalificat I în cadrul compartimentului Administrarea domeniului publicși privatdin aparatul de specialitate al primarului comunei Cornu

25.01.2021 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere laconcursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de muncitor necalificat, în cadrul compartimentului Administrarea domeniului publicși privat

08.01.2021 Anunt organizare concurs post muncitor necalificat, Compartiment administrarea domeniului public si privat

07.01.2021  Rezultat final concurs asistent medical -Compartiment cabinet medical școlar

05.01.2021 anunt privind rezultatul obţinut la interviul din 05.01.2021 în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale deexecuție de Asistent medical– Compartiment Cabinet medical școlardin cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornul scolar